Expertise SBT

Bij SBT werken gespecialiseerde tandartsen die na hun tandartsopleiding een extra opleiding (differentiatie) hebben gevolgd voor de behandeling van specifieke problemen of bijzondere patiëntengroepen.

SBT heeft de volgende differentiaties in huis:

  • tandarts angstbegeleiding
  • tandarts gehandicaptenzorg
  • kindertandarts
  • tandarts Temporo-Mandibulaire Disfunctie (TMD)
  • tandarts Maxillo-Faciale Prothetiek (MFP) en moeilijke prothesen
  • tandarts gnatholoog 
  • tandarts gerodontologie (ouderen)

SBT werkt met multidisciplinaire behandelteams.

Behalve tandartsen en hun assistenten, zijn mondhygiënisten en preventie-assistenten, anesthesiologen, anesthesiemedewerkers, psychologen, een orthopedagoog, een fysiotherapeut en een tandtechnicus bij SBT werkzaam.

Als het voor een goed verloop van de behandeling nodig is, kunnen ook andere deskundigen bij de behandeling worden ingeschakeld, zoals een kaakchirurg, KNO-arts, orthodontist, tandarts-implantoloog, -endodontoloog of -parodontoloog.

SBT werkt daarnaast intensief samen met de specialisten van ziekenhuizen in Amsterdam e.o., met het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en MKA-centra.