SBT, locatie De Kliniek voor Kaakchirurgie

In nauwe samenwerking tussen Kaakchirurgie Haarlemmermeer en Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) op de Diamantlaan 15, 2132 WV te Hoofddorp is een SBT-behandelkamer in gebruik genomen.

Over de kliniek voor de kaakchirurgie Haarlemmermeer: Onze kliniek is gespecialiseerd in kaakchirurgische behandelingen. U kunt voor diverse behandelingen of klachten naar ons worden verwezen door uw tandarts, huisarts of door andere specialisten. Wij behandelen aandoeningen van uw mond, kaken en aangezicht. Hierbij kunt u denken aan de verwijdering van uw verstandskiezen tot het plaatsen van tandimplantaten.

De Kliniek voor Kaakchirurgie is tevens een verwijspraktijk voor bijzondere tandheelkunde en orthodontie. Wij werken nauw samen met de Stichting Bijzondere Tandheelkunde Amsterdam die ook zijn gehuisvest in ons pand.
Wij leveren hoogstaande zorg op maat. Door de nauwe contacten met de academie en onderzoek waarbij wij betrokken zijn, zijn onze specialisten altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en technologieën in ons vakgebied. Wij vinden de volgende zaken van groot belang:

Respect, Persoonlijke aandacht, Samenwerking, Deskundig, Toewijding, Toegankelijkheid.

SBT kent meerdere differentiaties. In de Kliniek voor Kaakchirurgie Haarlemmermeer zijn 2 van deze differentiaties gehuisvest: Maxillo-faciale Prothetiek (MFP) en Angstbegeleiding.

Het behandelteam van SBT locatie Haarlemmermeer bestaat uit:

  • Tandarts, Angela Ridwan Pramana (MFP)
  • Tandarts, Evelien Hoedemaker (Angst)
  • Assistente, Claudia Blankenzee en Esra Gökalp

Wilt u een patiënt verwijzen dan verzoeken wij u gebruik te maken van de verwijsbrief. In het vak “concrete vraagstelling aan SBT” kunt u toevoegen dat het om een verwijzing naar de locatie SBT-Haarlemmermeer

Meer informatie www.dekliniekvoorkaakchirurgie.nl