Patiëntenraad

Een patiëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten.

 

De taak van een patiëntenraad is om de gemeenschappelijke belangen van de patienten te behartigen en daarover met het bestuur te overleggen.

Een patiëntenraad heeft onder andere een adviesrecht over:

  • de begroting en de jaarrekening;
  • samenwerking met andere instellingen;

  • belangrijke wijzigingen in de organisatie;

  • het beleid ten aanzien van de kwaliteit van de zorgverlening;

  • verhuizing of ingrijpende verbouwingen;

  • vaststelling of wijziging van klachtenprocedures;

  • andere aangelegenheden die voor de patiënten van belang zijn.

Een patiëntenraad is ten slotte bevoegd tot het doen van een bindende voordracht voor de benoeming van ten minste één lid in een raad van toezicht.

De patiëntenraad van SBT bestaat uit drie personen en zullen binnenkort officieel geïnstalleerd worden:

  • De heer Kees Krap
  • Mevrouw José van Mechelen
  • Mevrouw Ria van Buuren

Binnenkort wordt het reglement definitief ondertekent en zullen wij het document uploaden.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op.