SBT, locatie De Werf

In nauwe samenwerking tussen Cordaan en Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) is  op het terrein van Cordaan locatie De Werf, Klinkerweg 73, 1033 PK Amsterdam-Noord een SBT-behandelkamer in gebruik genomen.

SBT-De Werf behandelt op verwijzing van huisarts of tandarts kinderen, volwassenen en ouderen die door hun lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of psychische aandoening  niet (meer) behandelbaar zijn in een reguliere tandartspraktijk. De behandelingen worden uit de basisverzekering vergoed waarbij eerst het eigen risico wordt aangesproken.
SBT en Cordaan hopen hiermee bij te dragen aan beter toegankelijke Bijzondere Tandheelkundige Zorg in de eigen woonomgeving voor mensen van boven het IJ.

Het behandelteam van SBT locatie de Werf bestaat uit:
•             Tandarts, Sonja Kalf
•             Mondhygiënisten, Meghan Theune en Miryam Mechani
•             Assistenten, Sylvana van Eelst en Esra Gokalp