Patiëntgroepen bij SBT

SBT biedt behandelingen aan patiënten met de volgende problemen of situaties:

 • Aangeboren afwijkingen in het kauwstelsel, zoals bijvoorbeeld verhemeltespleten, afwijkende kaakvorm, afwijkingen van het tandglazuur of het ontbreken van tanden en kiezen;
 • Verworven afwijkingen of aandoeningen in het kauwstelsel, zoals oncologische aandoeningen (bijvoorbeeld mondkanker) en aandoeningen ten gevolge van diverse verwondingen (traumata) in de mond, in het gezicht of het hoofd;
 • Geheel of gedeeltelijk tandeloze mond bij wie het vervaardigen of het dragen van een prothese op grote moeilijkheden stuit, veelal wegens een ernstig geslonken kaakbot of het ontbreken van delen van het kaakbot, of door een onvermogen te wennen aan het functioneren met een prothese (onder andere door een droge mond, mondbranden of een sterke kokhalsneiging);
 • Moeilijkheden met het functioneren van het kauwstelsel, zoals pijn in het kaakgewricht of de kauwspieren; problemen met het openen en/of sluiten van de mond, soms gepaard gaand met geluiden in het kaakgewricht, en hieraan gerelateerde pijn in hoofd-halsgebied (soms ten gevolge van over­belasting van de kaak door bijvoorbeeld tandenknarsen en -klemmen, of andere parafuncties);
 • Speekselafwijkingen;
 • Overmatige slijtage van het gebit in bepaalde situaties;
 • Een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, waardoor iemand niet of nauwelijks kan meewerken aan de behandeling, niet in staat is om zelf zijn mond te verzorgen;
 • Extreme tandartsangst of een psychische stoornis waarbij behandeling door een huistandarts niet mogelijk is;
 • Een (zeer) jonge leeftijd, al dan niet in combinatie met een (grote) behandelachterstand, waarbij behandeling door een huistandarts niet mogelijk is, als gevolg van de leeftijd en/of tandartsangst;
 • Een ernstig medisch probleem, waardoor tandheelkundige behandelingen gecompliceerd zijn of risico's opleveren voor de patiënt;
 • Rolstoelafhankelijke patiënten (bijvoorbeeld ten gevolge van ernstige reuma), die alleen met behulp van een tillift verplaatst kunnen worden naar de tandartsstoel;
 • Patiënten die lijden aan een neurologische aandoening met mogelijk afasie, apraxie en paralyse tot gevolg (zoals een CVA, ziekte van Parkinson, multiple sclerose).