SBT, locatie Prinsenstichting

In nauwe samenwerking tussen Prinsenstichting en Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) is op het terrein van Prinsenstichting, Kwadijkerpark 8, 1444 JE Purmerend een SBT-tandartspraktijk met twee kamers in gebruik.

SBT Locatie Prinsenstichting behandelt op verwijzing van huisarts of tandarts kinderen, volwassenen en ouderen die door hun lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of psychische aandoening niet (meer) behandelbaar zijn in een reguliere tandartspraktijk. De behandelingen worden uit de basisverzekering vergoed waarbij eerst het eigen risico wordt aangesproken.
SBT en Prinsenstichting hopen hiermee bij te dragen aan beter toegankelijke Bijzondere Tandheelkundige Zorg in de eigen woonomgeving voor mensen in de omgeving van Purmerend.
De praktijk is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Het behandelteam van SBT locatie Prinsenstichting bestaat uit
•    Tandartsen, Robert de Boer, Luc Ooms en Tara Kurpez
•    Mondhygiënisten, Sylvia Neven en Meghan Theune
•    Assistenten, Mireille Marees, Sylvana van Eelst,  Rachella de Graaf, Ellen Carmiggelt en Geja Schoenmaker