SBT, locatie Prinsenstichting

In nauwe samenwerking tussen Prinsenstichting en Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) is op het terrein van Prinsenstichting, Kwadijkerpark 8, 1444 JE Purmerend een SBT-tandartspraktijk met twee kamers in gebruik. Rechtstreeks telefoonnummer: 0299 - 459497.

SBT Locatie Prinsenstichting behandelt op verwijzing van huisarts of tandarts kinderen, volwassenen en ouderen die door hun lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of psychische aandoening niet (meer) behandelbaar zijn in een reguliere tandartspraktijk. De behandelingen worden uit de basisverzekering vergoed waarbij eerst het eigen risico wordt aangesproken.
SBT en Prinsenstichting hopen hiermee bij te dragen aan beter toegankelijke Bijzondere Tandheelkundige Zorg in de eigen woonomgeving voor mensen in de omgeving van Purmerend.

Het behandelteam van SBT locatie Prinsenstichting bestaat uit
•    Tandartsen, Robert de Boer, Elise Freyee en Michael Parunovac
•    Mondhygiënisten, Sylvia Neven, Meghan Theune en Sibel Ozdemir
•    Assistenten, Mireille Marees en Elaha Tawakoli