SBT, locatie MKA Kennemer & Meer

In nauwe samenwerking tussen Kaakchirurgie Kennemer & Meer en Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) zijn op de Amsterdamsevaart 268 (4e verdieping) 2032 EK Haarlem, twee SBT-behandelkamers in gebruik genomen.

SBT-Haarlem behandelt op verwijzing van huisarts of tandarts volwassenen die extreem angstig zijn voor de tandheelkundige behandeling, of die door een verhoogde kokhalsneiging niet in de reguliere praktijk behandeld kunnen worden. De behandelingen worden deels uit de basisverzekering vergoed waarbij eerst het eigen risico wordt aangesproken. Daarnaast geldt een eigen bijdrage voor de tandheelkundige behandelingen. De tandarts zal hierover in een intakegesprek meer informatie geven.

Naast volwassenen met extreme angst kunnen ook patiënten met kaakgewrichtsklachten of overmatige gebitsslijtage in Haarlem terecht.

SBT en MKA Kennemer & Meer hopen hiermee bij te dragen aan beter toegankelijke Bijzondere Tandheelkundige Zorg in de regio Haarlem.

Het behandelteam van SBT locatie Haarlem bestaat uit:

  • Tandartsen: Caroline Pieterse (angstbegeleiding), Greetje Renders (gnatholoog)
  • Mondhygiënist: Kyra Mensinga
  • Assistenten: Dyonysia Kloes, Carolien Oosterwijk

Telefoonnummer voor patiënten: 020 - 7920520 (algemeen nummer SBT Amsterdam)

Wilt u een patiënt verwijzen dan verzoeken wij u gebruik te maken van de verwijsbrief. In het vak “concrete vraagstelling aan SBT” kunt u toevoegen dat het om een verwijzing naar de locatie SBT-Haarlem.

Meer informatie over MKA Kennemer & Meer.