ABC

Bruxisme is tandenknarsen

CBT is Centrum voor Bijzonder Tandheelkunde.

Differentiatie betekent een soort specialisme in de tandheelkunde. Tandartsen kunnen zich na hun opleiding Tandheelkunde toeleggen op bepaalde deelgebieden, differentiaties.

  • Endodontologie houdt zich bezig met complexe wortelkanaalbehandelingen.
     
  • Erosie is slijtage (van het gebit)

Gnathologie

De gnathologie, ook wel TemporoMandibulaire Dysfunctie (TMD) of orofaciale pijn genoemd, houdt zich bezig met het (niet goed functionerende) kauwstelsel. Gnathologie is prothetisch-restauratieve tandheelkunde.
Het is een zogenaamde differentiatie binnen de tandheelkunde, een soort specialisme. Deze differentiaties kennen extra opleidingen en een erkenning door de NVGPT. Er zijn in Nederland circa vijftig tandarts-gnathologen.

Een tandarts-gnatholoog richt zich op de diagnose en behandeling van pijn en problemen met kauwen. Daarbij kunt u denken aan kraken en knappen van het kaakgewricht, pijn, occlusie (het niet goed passen van de kaken op elkaar), bruxisme (tandenknarsen en –klemmen).

Maar een tandarts-gnatholoog bandelt ook patiënten met een overmatige slijtage van het gebit (erosie) ten gevolge van bepaalde zuren in de mondholte (frisdranken, maagzuur).

Belangrijke onderdelen van de werkzaamheden van de tandarts-gnatholoog betreffen kaakklachten (bijvoorbeeld pijnklachten van kaakgewrichten en kauwspieren, kaakgewrichtsgeluiden en een beperkte kaakbeweging) en pijn in het gezicht.
Daarnaast is de tandarts-gnatholoog deskundig op het gebied van een aantal slaapstoornissen die gerelateerd zijn aan het kauwstelsel (tandenknarsen, slaapapneu) en de tandheelkundige gevolgen daarvan (bijv. gebitsslijtage als gevolg van knarsen).

Iedere tandarts mag in principe problemen vaststellen en behandelen op het gebied van de gnathologie.

Maxillo Faciale Prothetiek (MFP) houdt zich onder meer bezig met complexe aangeboren of verworven (door ziektes of ongevallen) tandheelkundige problemen.

Het is een zogenaamde differentiatie binnen de tandheelkunde, een soort specialisme. Deze differentiaties kennen extra opleidingen en een erkenning door de NVGPT.
Er zijn in Nederland circa 45 tandartsen MFP. Daarnaast zijn er ook nog circa tien technici MFP die complexe delen van kaak of gezicht kunnen namaken, die vervolgens door de tandarts MFP of kaakchirurg worden geplaatst.

Een tandarts MFP richt zich op de zorg voor patiënten met een aangeboren of verworven afwijking.
Voorbeelden van aangeboren afwijkingen zijn een hazenlip (schisis) of het niet aangelegd zijn van tanden en/of kiezen (hypodontie).
Voorbeelden van verworven afwijkingen zijn trauma’s van het aangezicht en hoofd-hals tumoren. De mondzorg kan daarbij variëren van het maken van kronen op tandwortel implantaten bij hypodontie, tot de begeleiding van patiënten met een droge mond na bestraling en het maken van een speciale protheses voor patiënten die een stuk van de kaak missen na een tumoroperatie.

Zowel patiënten met aangeboren als verworven afwijkingen worden vaak behandeld in samenwerking met andere zorgverleners, zoals kaakchirurgen, orthodontisten en mondhygiënisten. Behalve met andere tandheelkundige zorgverleners werkt de tandarts maxillofaciale prothetiek ook regelmatig samen met niet tandheelkundige zorgverleners zoals KNO-artsen, psychologen en/of fysiotherapeuten.

  • Orofaciale pijn: zie Gnatalogie
  • Occlusie: Het niet goed op elkaar passen van de onder- en bovenkaak.
  • Immediaatprothese: Het noodgebit dat geplaatst wordt meteen nadat de resterende tanden en kiezen zijn verwijderd, zodat u niet zonder gebit hoeft te doen.

 

Pedodontologie: kindertandheelkunde.

Een tandarts-pedodontoloog (TP) is een gedifferentieerde tandarts met specifieke kennis en vaardigheid op het gebied van de kindertandheelkunde. Hij/zij zet deze kennis en kunde professioneel in om algemene en specifieke tandheelkundige problemen bij jeugdige patiënten of patiënten uit bijzondere zorggroepen te diagnosticeren en te behandelen.

Temporo Mandibulaire Dysfunctie (TMD): zie Ganatologie