Missie, visie en strategie

De missie van SBT: “We bieden bijzondere tandheelkundige zorg aan patiënten die zo bijzonder zijn dat zij niet bij de gewone tandarts terecht kunnen. Wij staan al meer dan 30 jaar voor u klaar! Hier staan wij voor!”

De visie van SBT: “We willen de best mogelijke zorg leveren aan onze bijzondere patiënten. Wij werken daarom continu aan verbetering van onze kwaliteit. Voor ons zijn de ervaringen en behoeftes van onze patiënten uitgangspunt van ons (be)handelen. Hier gaan wij voor!”

Als pay-off is gekozen om de missie en visie in één zin samen te vatten: “Zorg op maat in goede handen.” Dit is waar SBT al meer dan 30 jaar voor gaat en staat.

De ambitie van SBT is om continu meerwaarde te leveren op de zorg die ze biedt door toegankelijkheid, positionering, innovatie en transparantie.

Om de bedrijfscultuur te omschrijven, waarom en hoe SBT dingen doet, zijn er ook drie kernwaarden geformuleerd: multidisciplinair, betrokken en deskundig.

De medewerkers van SBT kunnen met recht ‘experts in de bijzondere mondzorg’ genoemd worden. Dit geeft duidelijk weer wat SBT is en wat SBT doet.