Over SBT

Wij verlenen bijzondere mondzorg aan bijzondere patiëntengroepen. Bijvoorbeeld jonge kinderen met ernstige gebitsklachten, mensen met extreme tandartsangst, met aangeboren of verworven tandheelkundige aandoeningen, met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en bij mensen met pijn in het hoofd-halsgebied of in het kauworgaan.

De mondzorg is 'bijzonder’ doordat vanwege de moeilijkheidsgraad van de behandelingen of de omstandigheden waaronder de zorg verleend moet worden specifieke deskundigheid, vaardigheden, faciliteiten en/of ondersteuning noodzakelijk zijn en deze hulp niet in een huis¬praktijk van een tandarts verleend kan worden.

SBT mag deze zorg alleen verlenen als u verwezen bent door uw tandarts, huisarts, medisch specialist of psycholoog en als uw problematiek binnen de indicaties voor Bijzondere Tandheelkunde vallen. Meestal moet uw zorgverzekeraar vooraf toestemming geven voor behandeling bij SBT, dit bespreekt de tandarts met u.