Postinitiële opleidingen

SBT heeft regelmatig nieuwe leden van de tandartsstaf nodig, onder meer door pensionering van zittende stafleden. Daarom biedt SBT aan tandartsen die belangstelling hebben bij SBT te werken de mogelijkheid om zich (verder) te bekwamen in de bijzondere tandheelkunde. Hierbij wordt aangesloten bij de differentatie opleidingen van de NVGPT (Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en ProthetischeTandheelkunde) en de VBTGG ( Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg van Gehandicapten). In het kader van deze wetenschappelijke verenigingen zijn van belang:

  • de opleiding tot tandarts Angstbegeleiding (TA)
  • de opleiding tot tandarts Gehandicaptenzorg (TG)
  • de opleiding tot tandarts Geriatrie (TGe)
  • de opleiding tot tandarts Maxillo-Faciale Protethiek (TMFP)

Op basis hiervan worden individuele opleidingsprogramma’s afgesproken.
In het kader van de opleiding tot Kindertandarts van de afdeling Pedodontologie van ACTA (erkend door de NVvK (Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde) biedt SBT stages aan.

Zoekt u informatie betreffende de opleidingen bezoek dan de site BT-Academy of neem contact op via info@bt-academy.nl of 020-598 0580.

Belangstellenden voor de opleidingen kunnen contact opnemen met opleidingscoördinator Karin Appers.

Hebben kwetsbare ouderen jouw belangstelling?

Heb jij affiniteit met kwetsbare ouderen en vind je het leuk om hen te behandelen? Kies dan voor een postinitiële differentiatieopleiding tot tandarts-geriatrie. Vanaf 1 januari 2016 kan een nieuwe lichting starten met de opleiding.

Mondzorg  verlenen aan kwetsbare en geriatrische ouderen vergt aparte kennis, attitude en vaardigheden van een tandarts. Vanaf januari 2014 bestaat aan de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) te Amsterdam de mogelijkheid de differentiatieopleiding tot tandarts-geriatrie te volgen. Deze driejarige opleiding (3 dagen per week, waarvan 2 dagen praktijk en 1 dag theorie) stelt geïnteresseerde tandartsen in staat op dit terrein van de bijzondere tandheelkunde kennis en ervaring te verwerven.

Specialist

De Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd) heeft de opleiding erkend. Het diploma geeft recht op inschrijving in het register tandarts-geriatrie. De NMT heeft in haar ledenlijst de differentiatie ‘tandarts-geriatrie’ bij de betreffende tandartsleden aangegeven.

Locatie

Het praktische gedeelte van de opleiding vindt plaats in een verpleeghuis, een centrum voor bijzondere tandheelkunde of een geriatrische verwijspraktijk. De masterclasses, trainingsdagen, supervisies en cursussen vinden voornamelijk plaats in ACTA te Amsterdam.

Onderwijsaanbieder

De opleiding tot tandarts-geriatrie wordt gecoördineerd door de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) te Amsterdam, onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd).

Kosten

De kosten (voor masterclasses, trainingsdagen, supervisiebijeenkomsten en begeleiding door de onderwijscommissie) zijn € 3.700,- per jaar. Dit is exclusief de kosten voor de cursussen in de theoretische modules en kosten horend bij het onderzoek.

Kijk ook op BT-Academy of neem contact op via info@bt-academy.nl of 020-598 0580.

Belangstellenden voor de opleidingen kunnen contact opnemen met opleidingscoordinator Karin Appers.

Hebben angstpatiënten jouw belangstelling?

Je bent tandarts en je wil je graag verdiepen en specialiseren in de behandeling van patiënten met een extreme angst voor een tandheelkundige behandeling? Kies dan voor de postinitiële differentiatieopleiding tot tandarts angstbegeleiding.

Tandarts angstbegeleiding
Een kwart van de Nederlandse bevolking is bang om naar de tandarts te gaan. Vier procent van de bevolking is zó bang voor een tandheelkundige behandeling dat die wordt vermeden of doorstaan met intense angst. Patiënten die tandheelkundige behandelingen vermijden, hebben vaak een gebit met aanzienlijke schade. Deze categorie patiënten bezoekt de reguliere tandarts niet of nauwelijks en komt uiteindelijk vaak op verwijzing terecht bij een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT).

De oorzaak voor de extreme angst kan een traumatische (tandheelkundige) ervaring in het verleden zijn, maar ook worden veroorzaakt door andere psychische problematiek.

Om te leren de angst van deze uitdagende patiëntencategorie te verminderen, is de postinitiële differentiatieopleiding TA ontwikkeld. Tijdens deze opleiding verwerft u kennis over psychologische interventiemethoden. Hiermee is de angst van een patiënt gedragsmatig te beïnvloeden, zodat in eerste instantie behandeling in een CBT en later weer in de huispraktijk mogelijk wordt. Tevens vinden er regelmatig supervisiebijeenkomsten en masterclasses plaats, waarbij onder andere complexe casuïstiek wordt geanalyseerd en besproken.
De opleiding duurt drie jaar en beslaat drie dagen per week. Het grootste deel van de tijd worden patiënten behandeld in een CBT onder supervisie van een Tandarts-Angstbegeleiding. Indien nodig wordt samengewerkt met een psycholoog of anesthesioloog.

Specialist
In de deeltijdopleiding komt een scala aan onderwerpen aan bod. Die zorgen ervoor dat je aan het eind van de opleiding een echte specialist bent op dit vakgebied. Je wordt dan ook als gedifferentieerd tandarts geregistreerd bij de VBTGG.

Locatie
De patiëntbehandelingen tijdens de opleiding worden over het algemeen uitgevoerd in een multidisciplinaire setting in een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde. De opleiding is goed te combineren met je werk als algemeen practicus.

Onderwijsaanbieder
De opleidingen worden verzorgd door Stichting Bevordering Bijzondere Tandheelkunde (SBBT) te Amsterdam, in samenwerking met de sectie Sociale Tandheelkunde & Voorlichtingskunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), en onder auspiciën van de Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten (VBTGG).

Kosten
De kosten (voor masterclasses, trainingsdagen, supervisiebijeenkomsten en begeleiding door de onderwijscommissie) zijn € 3.700,- per jaar. Dit is exclusief de kosten voor de cursussen in de theoretische modules en kosten horend bij het onderzoek.

Kijk ook op BT-Academy of neem contact op via info@bt-academy.nl of 020-598 0580.

Belangstellenden voor de opleidingen kunnen contact opnemen met opleidingscoordinator Karin Appers

Hebben patiënten met een beperking jouw belangstelling?

Je bent tandarts en op zoek naar meer? Je bent geïnteresseerd in de behandeling van patiënten met een verstandelijke beperking? Kies dan voor een postinitiële differentiatieopleiding tot tandarts gehandicaptenzorg.

Tandarts gehandicaptenzorg
Enkele honderdduizenden mensen in Nederland hebben een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het gaat hier om mensen met een aangeboren of later in het leven verworven beperking. Hun mondgezondheid en mondverzorging zijn vaak niet optimaal en soms zelfs ronduit slecht.

Voor een tandheelkundige behandeling kunnen zij terecht in een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, een verwijspraktijk voor Bijzondere Tandheelkunde, of een instellingspraktijk. Hier zijn kennis, faciliteiten en een multidisciplinaire samenwerking beschikbaar om de behandeling te optimaliseren.

Om mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking tandheelkundig te leren behandelen, is de postinitiële differentiatieopleiding TG opgezet.

Tijdens deze opleiding verwerft u kennis over specifieke (mondzorg-)problemen bij mensen met een beperking, op zowel medisch, tandheelkundig als op psychologisch gebied. Ook komen de verschillende behandelmogelijkheden aan de orde. Dit gebeurt onder andere door masterclasses en supervisie, waarbij videomateriaal van behandelingen wordt besproken.

De opleiding duurt drie jaar en beslaat drie dagen per week. Het grootste deel van de tijd worden patiënten behandeld in een CBT of in een instelling voor mensen met een beperking onder supervisie van een Tandarts Gehandicaptenzorg. Indien nodig wordt samengewerkt met een orthopedagoog, arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) of anesthesioloog.

In de deeltijdopleiding komt een scala aan onderwerpen aan bod. Die zorgen ervoor dat je aan het eind van de opleiding een echte specialist bent op dit vakgebied. Je wordt dan ook als gedifferentieerd tandarts geregistreerd bij de VBTGG

Locatie
De patiëntbehandelingen tijdens de opleiding worden over het algemeen uitgevoerd in een multidisciplinaire setting in een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde of in een instelling voor mensen met een beperking. De opleiding is goed te combineren met je werk als algemeen practicus.

Onderwijsaanbieder
De opleidingen worden verzorgd door Stichting Bevordering Bijzondere Tandheelkunde (SBBT) te Amsterdam, in samenwerking met de sectie Sociale Tandheelkunde & Voorlichtingskunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), en onder auspiciën van de Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten (VBTGG).

Kosten
De kosten (voor masterclasses, trainingsdagen, supervisiebijeenkomsten en begeleiding door de onderwijscommissie) zijn € 3.700,- per jaar. Dit is exclusief de kosten voor de cursussen in de theoretische modules en kosten horend bij het onderzoek.

Kijk ook op BT-Academy of neem contact op via info@bt-academy.nl of 020-598 0580.

Belangstellenden voor de opleidingen kunnen contact opnemen met opleidingscoordinator Karin Appers.