Innovatie

Innovatie is een continu proces. Het toepassen van nieuwe technologieën en behandelmethoden is voor een verwijzingscentrum een must. Dit zowel voor kwaliteit en positionering van SBT, als voor patiënttevredenheid en het arbeidsethos van haar medewerkers. Het voorbeeld van Value Based Health Care, gericht op het maximaliseren van de toegevoegde waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten is illustratief. Het geeft aan op hoe de zorg voor de patiënt kan worden verbeterd leidend tot hogere patiënttevredenheid en tevens kostenbesparend kan zijn.

Ontwikkelingen op het innovatieve vlak betreffen onder andere VRET (Virtual Reality Exposure Therapy). Gesterkt door medische resultaten (onder andere bij de behandeling van brandwonden bij kinderen) is de toepassing bij patiënten met angststoornissen, maar ook bij gehandicapten veelbelovend. VRET wordt mede gefinancierd door CZ. Het ICT bedrijf Moovd, waarmee we de VRET hebben ontwikkelt, heeft de nationale zorginnovatieprijs gewonnen.

Wat is VRET?
De standaardbehandeling van angst voor de tandheelkundige behandeling, is (graduele) exposure. Tijdens dergelijke exposuresessies wordt er herhaaldelijk geoefend met situaties die angst oproepen zonder dat de gevreesde gevolgen hiervan uitkomen. Daardoor neemt de angst af (‘dooft uit’).
Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van de behandeling van angstklachten is Virtual Reality Exposure Therapy (VRET). Dat kan middels softwareprogramma’s op de computer, maar tegenwoordig ook met zelfhulpbehandeling via de mobiele telefoon. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de resultaten hiervan vaak net zo goed zijn als, en soms zelfs beter dan, de gewone exposurebehandelingen.

Bij een behandeling met VRET oefen je eerst in een virtuele omgeving om vervolgens hetzelfde te oefenen in een echte tandartssetting. VRET bootst via een computer en een speciale 3D-bril een omgeving na, die een gebruiker via zijn of haar zintuigen in zijn beleving ‘onderdompelt’. Je ziet de tandarts, de behandelruimte en de instrumenten waarmee je behandeld gaat worden en als je beweegt, dan bewegen de beelden met je mee. Je waant je hierdoor volledig bij een echte tandarts. Maar de tandarts is niet echt.
De VRET die wij bij SBT gebruiken, zetten we in voor de behandeling van twee vormen van tandartsangst: angst voor het boren en angst voor verdoven.

Een Virtual Reality-behandeling is niet alleen effectief en efficiënt omdat er geen echte tandarts voor nodig is, maar heeft als groot voordeel dat het binnen de virtuele wereld mogelijk is om je een groot aantal verschillende scenario’s voor te schotelen, waarin langzaam steeds moeilijkere situaties gesimuleerd kunnen worden. De behandelaar krijgt daardoor goed inzicht in welke situaties nog lastig zijn voor je om te doorstaan en dus nog moeten worden geoefend. Daarnaast heeft de behandelaar altijd controle over de situatie en kan de Virtual Reality-omgeving van het ene op het andere moment worden stilgelegd. Daardoor is VRET herhaalbaar, controleerbaar en veilig.

Hoe werkt VRET
Tijdens de intake kijken we of er een indicatie is voor behandeling met de VRET en dan bespreken we dit met jou. Je krijgt een afspraak voor een eerste behandeling. Tijdens die behandeling wordt met behulp van een 3D-bril een eerste oefening aangeboden. Deze oefening bestaat uit het aanhoren van het geluid van de boor en het zien van de tandarts die deze boor hanteert. Op deze wijze wordt de echte behandeling zo goed mogelijk nagebootst. Als je dit een aantal keren oefent neemt de angst vanzelf af. Een soortgelijke oefening kan ook worden aangeboden indien er sprake is van angst voor het krijgen van een verdoving. 

Tijdens de oefening wordt de hartslag geregistreerd en vragen we je op verschillende momenten op een 0 - 10 schaal (0 = geen spanning, 10 = maximale spanning) aan te geven hoeveel spanning je voelt. Op geleide van het resultaat van de virtuele oefening besluiten we in overleg om verder te gaan met de oefening in de ‘echte’ tandartssetting. 
Het werkt extra bekrachtigend en stimulerend om thuis te oefenen in een virtuele omgeving met de door ons beschikbaar gestelde app. Hierin worden vrijwel dezelfde oefeningen aangeboden.

 

Mask.3D

Voor de levering van de grondstoffen en mondneusmaskers is Nederland voor een heel groot deel afhankelijk van enkele spelers in andere landen, met name China. Er is geen controle over de toelevering, de prijs en de kwaliteit (pasvorm en afsluitbaarheid) van de aangeleverde maskers. Daarnaast blijven het wegwerp maskers.

Tijdens de eerste lockdown is Mask.3D ontstaan.
Ons team bestaat uit:

>Michiel Lieshout, tandarts MFP SBT 2009-2013
>Tim Forouzanfar, MKA chirurg De Kliniek voor Kaakchirurgie
>Maarten de Jong, anaplastoloog SBT/VUmc
>Angela Ridwan, tandarts MFP SBT

In samenwerking met Oceanz en Orthoshapes en met ondersteuning van CZ willen we een steriliseerbaar masker met vervangbare filters ontwikkelen. Er kunnen verschillende typen filters in. Elk mondneusmasker voldoet aan de Medische Hulpmiddelen richtlijnen en dient een CE-markering te hebben volgens de Europese richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Het verkrijgen van een CE markering is in volle gang,

Een goed afsluitbaar mondneusmasker is essentieel voor de gehele zorgsector. Zonder afdoende bescherming is het niet veilig om te werken en neemt de kans op besmetting van patiënten maar ook zorgpersoneel toe.

De pasvorm bepaalt een deel van de veiligheid van het masker. Bijvoorbeeld een van de voorwaarden van een FFP2 masker is dat het niet meer dan 8% lekkage mag vertonen. De randen mogen dus niet teveel wijken van het gezicht.

Heeft u vragen hierover, benader dan Angela Ridwan.