Kosten en vergoedingen

Wordt u behandeld in het kader van de WLZ (indicaties "zorg met verblijf"), dan stuurt SBT de rekening aan het zorgkantoor. U krijgt zelf geen rekening.

De kosten van de intake en behandelingen door SBT worden vergoed via de basisverzekering. Het wettelijk eigen risico en de eigen bijdrage dient u zelf te betalen.

Bij de meeste zorgverzekeraars kunt u zich aanvullend verzekeren voor de kosten van tandheelkundige behandelingen. Deze aanvullende verzekering kan aangesproken worden voor de kosten die SBT rechtstreeks bij u in rekening moet brengen, zoals de eigen bijdrage. Het eigen risico wordt niet door de aanvullende verzekering afgedekt.

Informeer bij uw zorgverzekeraar welke kosten u op de aanvullende verzekering kunt declareren.

Met de meeste zorgverzekeraars heeft SBT afgesproken dat de rekeningen van uw intake en behandelingen door SBT rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar gede­clareerd kunnen worden. U krijgt van SBT een rekening voor uw eventuele eigen bijdrage. Uw verzekeraar kan uw eigen risico aanspreken (zie eigen risico). 

De kosten van de intake en behandeling worden berekend op basis van een uurtarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza).

Het uurtarief is exclusief kosten van de algehele anesthesie (narcose), grote overzichtsfoto’s (röntgenfoto’s) tandtechnische kosten en de kosten van implantaten. De eigen bijdrage wordt berekend aan de hand van een landelijk vastgesteld verrichtingentarief.

Tarieven 2024

Code

Tarief

Risico

Bijzondere tandheelkunde 60 min.

X731CV

428,16

Ja

Bijzondere tandheelkunde 5 min

X731CV

35,68

Ja

Tarievenboekje 2024

SBT is wettelijk verplicht u voor bepaalde behandelingen en consulten een eigen bijdrage in rekening te brengen. Als dit voor u van toepassing is bespreekt de tandarts dit met u bij de vaststelling van het behandelplan en de begroting.

De eigen bijdragen dienen iedere keer na afloop van de behandeling bij de balie met uw pinpas of contant afgerekend te worden. 

Iedere volwassene heeft voor de basisverzekering jaarlijks een verplicht eigen risico. U kunt zelf een hoger eigen risico met uw zorgverzekeraar hebben afgesproken.

De intake- en behandelkosten van SBT vallen ook onder dit eigen risico.

Dit betekent dat ieder jaar opnieuw uw behandelkosten tot de hoogte van het met u overeengekomen eigen risico door uw zorgverzekeraar aan u in rekening kan worden gebracht.

Het is dus mogelijk dat uw zorgverzekeraar (een deel van) de declaratie van SBT aan u doorberekent als eigen risico, wanneer deze in het betreffende jaar nog niet geheel is opgebruikt.