Afdelingshoofd TG/TGe

In verband met het aftreden van het huidige afdelingshoofd is een vacature ontstaan voor:

Afdelingshoofd TG-TGe voor 0,2 fte per week (8 uren)

De rol van afdelingshoofd
Het afdelingshoofd is een (senior)tandarts met een differentiatie in de gehandicaptenzorg of gerodontologie en in staat om organisatietaken op zich te nemen (minimaal totale dienstverband 0,4 fte).

Deze persoon heeft veel werkervaring in de gehandicaptenzorg of gerodontologie en is een expert op zijn of haar deskundigheidsgebied in de volle breedte.

Hij/zij heeft inzicht en overzicht over de grenzen van het deskundigheidsgebied heen.

Naast de werkzaamheden als gedifferentieerde tandarts, voert het afdelingshoofd werkzaamheden uit aangaande het vakinhoudelijk begeleiden, instrueren, coachen en motiveren van medewerkers van de afdeling. Daarnaast draagt het afdelingshoofd bij aan het waar nodig verbeteren van de kwaliteit en de organisatie binnen SBT.

Het afdelingshoofd stimuleert de samenwerking binnen de eigen afdelingen en andere afdelingen binnen SBT en ondersteunt de vakgroepvoorzitter over inhoudelijke zaken die (in de vakgroep) spelen. Het afdelingshoofd rapporteert aan de vakgroepvoorzitter.

Taken en verantwoordelijkheden
Het afdelingshoofd:

 • Coördineert en geeft inhoudelijk sturing aan de afdeling gehandicaptenzorg en gerodontologie.
 • Organiseert en leidt het afdelingsoverleg.
 • Neemt deel aan het vakgroepoverleg en Management Team.
 • Stimuleert de intra- en multidisciplinaire samenwerking.
 • Stimuleert de medewerkers tot het ontwikkelen, onderhouden en delen van kennis.
 • Bewaakt het niveau van klinisch handelen, het tandheelkundig beleid, het kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem van de afdeling.
 • Initieert, actualiseert en bewaakt de naleving van richtlijnen/protocollen.
 • Levert bijdragen aan het kwaliteitsbeleid, het kwaliteitssysteem en de organisatie en vertegenwoordigt de afdeling in het vakgroepoverleg en in externe overlegsituaties.
 • Onderhoudt de relatie en overlegt met de adviserend tandartsen van de zorgverzekeraars over machtigingen, de behandelplannen en de evaluatie/uitkomsten van de behandelingen van patiënten.
 • Levert een bijdrage aan de realisatie van het beleid en jaarplannen.
 • Denkt proactief mee en handelt proactief bij het effectief en efficiënt inzetten van mensen en middelen.
 • Houdt jaargesprekken met de medewerkers van de afdeling.
 • Ondersteunt waar nodig bij het afhandelen van klachten.
 • Coördineert de invulling van narcosebehandeling in diverse locaties.
 • Coördineert de invulling van de instellingsronde.
 • Is het eerste aanspreekpunt voor vragen vanuit bijvoorbeeld de patiëntenadministratie en de balie.

Functieprofiel
Het afdelingshoofd voldoet aan de volgende kenmerken op het gebied van kennis en competenties.

 • Het afdelingshoofd is gedifferentieerd tandarts in het betreffende vakgebied.
 • Heeft een minimale aanstelling van 0,4 fte bij SBT.
 • Analytisch vermogen om problemen te doorzien en gegronde conclusies te kunnen trekken uit beschikbare informatie en om praktische aangelegenheden te vertalen naar administratieve processen en systemen.
 • Analytisch vermogen bij het leveren van input voor beleid en het vertalen hiervan naar operationeel beleid en doelstellingen.
 • Plan- en organisatievermogen voor het plannen van de werkzaamheden en het stellen van prioriteiten.
 • Goede communicatieve eigenschappen.
 • Een onderzoekende instelling.
 • Coördinerende vaardigheden.
 • Didactische en coachende vaardigheden.
 • Flexibiliteit en stressbestendigheid bij het verrichten van werkzaamheden onder tijdsdruk en bij het schakelen tussen werkzaamheden en ad hoc inspelen op wijzigingen in planningen.
 • Probleemoplossend vermogen bij het vinden van een oplossing voor problemen waarbij standaardprocedures niet op voorhand van toepassing zijn.

Arbeidsvoorwaarden
SBT volgt de CAO voor de Zorgverzekeraars. De functie is ingeschaald in schaal 14 van de CAO.

Over SBT
Nederland kent in totaal 17 geaccrediteerde centra voor bijzondere tandheelkunde (CBT). SBT is daarvan de grootste en behandelt al 34 jaar patiënten die niet in een gewone tandartsenpraktijk behandeld kunnen worden. Hierin vormt SBT een bijzondere instelling die een belangrijke maatschappelijke rol speelt. Voor het profiel van SBT en verdere achtergronden verwijzen we graag naar de SBT website (www.sbt.nl) onder de rubriek “over ons”.

De werkomgeving
De huidige afdelingen worden gebundeld in 2 vakgroepen; de vakgroep MFP/TMD en de vakgroep A&G. In de vakgroep A&G worden de volgende afdelingen gebundeld: Gehandicaptenzorg en Gerodontologie; Angstbegeleiding en Pedodontologie. Binnen de vakgroepen en tussen de vakgroepen onderling wordt multidisciplinair gewerkt.

Interesse?
Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae aan Natasja Dijkmans, HR manager via e-mail: personeelszaken@sbt.acta.nl. sluitingstermijn is verlengd tot 7 juni 2022. Voor vragen over de vacature kun je terecht bij het huidige afdelingshoofd, Luti Hartong-Taguba. De sollicitatiecommissie bestaat uit de Bestuurder, vakgroepvoorzitters en de HR manager.

Direct solliciteren