Kliniek Bijzondere Tandheelkunde

Afspraken, pijnklachten en contact

+ Afspraken maken, wijzigen of afzeggen

Indien u een afspraak wilt maken of wijzigen verzoeken wij u zo snel mogelijk met ons contact op te nemen.

Van maandag t/m vrijdag tussen 07:45 en 16:15 uur kunt u hiervoor bellen naar 020-5980450, buiten deze tijden en in de weekenden kunt u een e-mail sturen naar info@sbt.nl .
Afspraken dienen minimaal 48 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien een afspraak niet tijdig wordt afgezegd brengt SBT u een deel van de gereserveerde tijd in rekening (zie hiervoor het hoofdstuk “niet komen of te laat komen op  een afspraak”).

Als u te laat komt op uw afspraak bestaat de kans dat niet de hele behandeling kan worden uitgevoerd of zelfs geannuleerd moet worden wegens tijdgebrek. SBT brengt u een deel van de kosten van de gereserveerde tijd in rekening wanneer u zonder (tijdig) bericht niet op uw afspraak bent gekomen.


Tarieven bij niet nagekomen afspraken
€ 50,00 bij een afspraak met één behandelaar
€ 100,00 bij een afspraak met twee behandelaars
€ 300,00 bij een afspraak voor narcose, ook wanneer u niet nuchter op de afspraak komt en de behandeling niet door kan gaan.
Wanneer u (regelmatig) zonder geldige reden niet op uw afspraak komt kan SBT besluiten u als patiënt uit te schrijven. Hiervan ontvangt u schriftelijk bericht


+ Pijnklachten

Wanneer u patiënt bij SBT bent kunt u bij pijnklachten op werkdagen tussen 7:45 en 16:15 uur telefonisch contact met ons opnemen, 020-5980450. Buiten werktijden belt u met de Mondzorgpoli, 020-7234848 (Slotervaartziekenhuis, Louwesweg 6, 1066 EC Amsterdam). Aan de behandelingen bij de Mondzorgpoli zijn kosten verbonden die ter plekke betaald moeten worden (contant of pin). Houd u rekening met extra kosten in verband met een toeslag voor behandeling in de avond/nacht. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele restitutieaanvragen bij uw zorgverzekeraar.

Wanneer u op de wachtlijst staat of nog niet bent ingeschreven bij SBT, kunt u bij pijnklachten niet terecht bij SBT. Hiervoor zult u naar uw eigen tandarts of naar een spoeddienst moeten gaan.

Patiënten die voor een deelbehandeling naar SBT zijn verwezen, bijvoorbeeld voor kaakgewrichtsklachten, blijven voor de reguliere behandelingen, waaronder pijnklachten, aangewezen op hun eigen huistandarts.