SBT, locatie Jan Bonga

In nauwe samenwerking tussen Amsta en Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) is gevestigd op de eerste verdieping van verpleeghuis Jan Bonga,  Amsta locatie Nieuw west, Jan Bongastraat 5, 1067 HZ Amsterdam Amsterdam-Nieuw west, een SBT-behandelkamer in gebruik genomen.

SBT-Jan Bonga  behandelt op verwijzing van huisarts of tandarts de psychogeriatrische, neuropsychiatrische en oude en jonge mensen met dementie die niet (meer) behandelbaar zijn in een reguliere tandartspraktijk. De behandelingen worden uit de basisverzekering vergoed waarbij eerst het eigen risico wordt aangesproken.

SBT en Amsta hopen hiermee bij te dragen aan beter toegankelijke Bijzondere Tandheelkundige Zorg in de eigen woonomgeving voor mensen van Nieuw west.

Het behandelteam van SBT, locatie Jan Bonga bestaat uit:

  • Tandarts Geriatrie: Maria Rodriguez
  • Mondhygienist: Miryam Mechani